Οδηγίες για τη Ζάκυνθο Οδηγίες για τον Βασιλικό Νέα / Ανακοινώσεις Useful Links Χρήσιμες Πληροφορίες
Greek

Τα Νέα του Βασιλικού

Τα Νέα του Βασιλικού / Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Ο ΣΚΟΠΟΣ »

Στην Ζάκυνθο σήμερα 26 Αυγούστου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 συνήλθαν τα εκλεγμένα μέλη από τις αρχαιρεσίες της 10ης Ιουνίου 2012 της Γενικής Συνέλευσης :
Παρέστησαν τα μέλη : 1) Νικόλαος Βαρδακαστάνης 2) Ευριδίκη Βίτσου – Κοτσώνη, 3) Διονύσιος Λογοθέτης, 4) Σπύρος Μαρίνος, και 5) Νικόλαος Μποτώνης, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής :

1. …………………………………………………………………………………….
2. Παροχή εξουσιοδότησης για τις τραπεζικές συναλλαγές .
3. ……………………………………………………………………….

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών .

1. ………………………………………………………………………………………..

2) Σχετικά με το 2ο θέμα ομόφωνα αποφασίσθηκε από τα μέλη και δόθηκε εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο, ώστε να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου στην Emporiki Bank Ζακύνθου, ήτοι να καταθέτει τα νομιμοποιητικά έγγραφα του Συλλόγου, να υπογράφει και να παραλαμβάνει κάθε σχετικό έγγραφο.
3) ………………………………………………………………………………………

Αφού τελείωσε η συζήτηση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης για τα οποία ελήφθησαν οι παραπάνω αποφάσεις ο Πρόεδρος κήρυξε το τέλος των εργασιών της συνεδρίασης .Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
του Συλλόγου

Ζάκυνθος 16 Οκτωβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

 

Καταχωρήθηκε από Σπύρος στις 28-9-2017

arrow Επιστροφή στη λίστα με τα νέα