Οδηγίες για τη Ζάκυνθο Οδηγίες για τον Βασιλικό Νέα / Ανακοινώσεις Useful Links Χρήσιμες Πληροφορίες
Greek

Τα Νέα του Βασιλικού

Τα Νέα του Βασιλικού / Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με την επωνυμία «» Πρακτικό αριθμ. 1

Στην Ζάκυνθο σήμερα 17 Απριλίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 συνήλθαν τα εκλεγμένα μέλη από τις αρχαιρεσίες της 17ης Απριλίου 2011 της Γενικής Συνέλευσης :
Παρέστησαν τα μέλη : 1) Διονύσιος Λογοθέτης , 2) Ευριδίκη Βίτσου – Κοτσώνη, 3) Νικόλαος Βαρδακαστάνης , 4) Σπύρος Μαρίνος, 5) Νικόλαος Μποτώνης, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής :

1. Σύσταση σε σώμα και κατανομή αξιωμάτων
2. …………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………….

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πλειοψησίσας σε σταυρούς προτίμησης Διονύσιος Λογοθέτης κήρυξε την έναρξη των εργασιών .

1. Για το πρώτο θέμα, το οποίο αφορά την σύσταση σε σώμα και την κατανομή των αξιωμάτων εκλέχθησαν ομόφωνα οι εξής :

1) Διονύσιος Λογοθέτης Πρόεδρος
2) Νικόλαος Βαρδακαστάνης Αντιπρόεδρος
3) Ευριδίκη Βίτσου – Κοτσώνη Γραμματέας
4) Σπύρος Μαρίνος Ταμίας
5) Νικόλαος Μποτώνης Έφορος

2) ………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………

Αφού τελείωσε η συζήτηση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης για τα οποία ελήφθησαν οι παραπάνω αποφάσεις ο Πρόεδρος κήρυξε το τέλος των εργασιών της συνεδρίασης .


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


Ακριβές απόσπασμα από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
του Συλλόγου

Ζάκυνθος 29 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

 

Καταχωρήθηκε από Σπύρος στις 28-9-2017

arrow Επιστροφή στη λίστα με τα νέα