Οδηγίες για τη Ζάκυνθο Οδηγίες για τον Βασιλικό Νέα / Ανακοινώσεις Useful Links Χρήσιμες Πληροφορίες
Greek

Ο Σύλλογος του Βασιλικού - "Σκοπός"

Ο Σύλλογος του Βασιλικού - "Σκοπός"


Σύλλογος Βασιλικού Ζακύνθου Σκοπός - Zakynthos-Vasilikos.com

Ο "Σύλλογος Τουριστικών Επιχειρηματιών Βασιλικού Ζακύνθου" με τον διακριτικό τίτλο "Σκοπός" ιδρύεται με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής του Τοπικού Διαμερίσματος Βασιλικού και την μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των οικονονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, με βασική προϋπόθεση την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του περιβάλλοντος του Τοπικού Διαμερίσματος Βασιλικού και της πολιτιστικής παράδοσης του, μέσω μιας αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και με άξονα τις εναλλακτικές μορφές ποιοτικού τουρισμού.