Οδηγίες για τη Ζάκυνθο Οδηγίες για τον Βασιλικό Νέα / Ανακοινώσεις Useful Links Χρήσιμες Πληροφορίες
Greek

Plaka (Perivolakia) beach - Παραλίες - Βασιλικός Ζάκυνθος

Παραλίες › Plaka (Perivolakia) beach

Plaka (Perivolakia) beach - beaches

????????? ??? ??? ??????? ??? ???? ?????? ?? ?????? ?? ???????? ??? ???? ????? ????. ??? ??? ??????? ??????? ?? ???? ?? ????????? ??? ?????? ?? ???? ??? ?????? ??? ?????? ??? ??????????? ?? ???????? ????. ????? ??????? ??? ????????? ??? ??????.

?????????: ????? ????????? ??? ?????? ???
??? ?? ??????: ??????????? ??? ???????? ?????, ??????? ?? ??????, ?? ???????????, ??? ??? ???? ??? ?????????, ??????? ??? 2 ???. ?? ?????? ??? ???????? ??? ????, ??? ??????? ??? ??? ???????.
????????: ???? ???? ??? ?? ?????? ???? ??? ???????
????????: ???, ?? ???????
?????????: ???, ???? ??????????? ??????? ??? ????????
???????? ????: ???
?????? & ????:

???, ??? ???? ??????? ?????? & ????

???????: ???
07 .Plaka (Perivolakia) beach -  Βασιλικού 06 .Plaka (Perivolakia) beach -  Βασιλικού 01 .Plaka (Perivolakia) beach -  Βασιλικού 02 .Plaka (Perivolakia) beach -  Βασιλικού 05 .Plaka (Perivolakia) beach -  Βασιλικού 04 .Plaka (Perivolakia) beach -  Βασιλικού 03 .Plaka (Perivolakia) beach -  Βασιλικού