Οδηγίες για τη Ζάκυνθο Οδηγίες για τον Βασιλικό Νέα / Ανακοινώσεις Useful Links Χρήσιμες Πληροφορίες
Greek

Plaka (Perivolakia) beach - Παραλίες - Βασιλικός Ζάκυνθος

Παραλίες › Plaka (Perivolakia) beach

Plaka (Perivolakia) beach - beaches
Plaka (Perivolakia) beach location by Google Satellite MapGoogle
Maps
Plaka (Perivolakia) beach location in Skopos Association - Zakynthos Vasilikos Map Σημείο στον Χάρτη
του Συλλόγου

????????? ??? ??? ??????? ??? ???? ?????? ?? ?????? ?? ???????? ??? ???? ????? ????. ??? ??? ??????? ??????? ?? ???? ?? ????????? ??? ?????? ?? ???? ??? ?????? ??? ?????? ??? ??????????? ?? ???????? ????. ????? ??????? ??? ????????? ??? ??????.

?????????: ????? ????????? ??? ?????? ???
??? ?? ??????: ??????????? ??? ???????? ?????, ??????? ?? ??????, ?? ???????????, ??? ??? ???? ??? ?????????, ??????? ??? 2 ???. ?? ?????? ??? ???????? ??? ????, ??? ??????? ??? ??? ???????.
????????: ???? ???? ??? ?? ?????? ???? ??? ???????
????????: ???, ?? ???????
?????????: ???, ???? ??????????? ??????? ??? ????????
???????? ????: ???
?????? & ????:

???, ??? ???? ??????? ?????? & ????

???????: ???
07 .Plaka (Perivolakia) beach -  Βασιλικού 06 .Plaka (Perivolakia) beach -  Βασιλικού 01 .Plaka (Perivolakia) beach -  Βασιλικού 02 .Plaka (Perivolakia) beach -  Βασιλικού 05 .Plaka (Perivolakia) beach -  Βασιλικού 04 .Plaka (Perivolakia) beach -  Βασιλικού 03 .Plaka (Perivolakia) beach -  Βασιλικού